Page 20 - ADART 2018 Revisi final #

Basic HTML Version

Pasal 22
1. MAPAMNAS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi diselenggarakan
sekali dalam 4 (empat) tahun ditempat yang telah ditentukan dalam MAPAMNAS
sebelumnya.
2. Bilamana tempat yang telah ditentukan dalam MAPAMNAS sebelumnya tidak dapat
melaksanakan, maka penetapan tempat MAPAMNAS selanjutnya ditentukan dalam
Rapat Kerja Nasional.
3. MAPAMNAS mempunyai wewenang :
a. Menetapkan jadwal acara dan tata tertib MAPAMNAS,
b. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
c. Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
d. Menetapkan Program Kerja 4 (empat) tahunan yang dituangkan dalam Perencanaan
Strategis.
e. Memilih Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas.
4. Jika dipandang perlu MAPAMNAS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-
waktu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota
dengan alasan kelangsungan hidup organisasi.
5. Peserta MAPAMNAS Luar Biasa dapat merupakan perwakilan yang mendapat mandat
penuh dari anggota yang diwakili.
6. MAPAMNAS Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan
MAPAMNAS.
Pasal 23
1. Rapat Kerja Nasional adalah rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus
Pusat dan dihadiri oleh unsur Pengurus Daerah, Dewan Pengawas, Direktur Eksekutif
dan nara sumber lain bilamana diperlukan.
2. Rapat Kerja Nasional dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Rapat Kerja Nasional mempunyai wewenang :
a. Menetapkan penggantian antar waktu Pengurus Pusat,
b. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja tahunan dan
merumuskan program kerja selanjutnya,
c. Dalam melaksanakan fungsi seperti yang dimaksud dalam butir b diatas Rakernas
menunjuk dan menetapkan tim evaluasi dan rekomendasi.
Pasal 24
1. Rapat Kerja Pengurus Pusat adalah rapat kerja yang dihadiri oleh anggota Pengurus
Pusat dan Direktur Eksekutif serta nara sumber lainnya apabila diperlukan,
2. Rapat Kerja Pengurus Pusat dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali
dalam setahun,
18