Page 16 - ADART 2018 Revisi final #

Basic HTML Version

Pasal 14
1. Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan dalam MAPAMDA,
2. Personalia Pengurus Daerah mewakili masing-masing penyelenggara SPAM, jumlahnya
sesuai kebutuhan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota dan disahkan oleh Pengurus
Pusat,
3. Susunan personalia Pengurus Daerah terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua
Kompartemen,
4. Susunan Pengurus Daerah ditetapkan oleh formatur yang dipimpin oleh Ketua terpilih,
5. Ketua Pengurus Daerah berasal dari Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM atau Direksi
yang diberi mandat oleh Direktur Utama/Pimpinan Puncak Penyelenggara SPAM serta
dipilih secara langsung dalam MAPAMDA,
6. Apabila Ketua Pengurus Daerah berhenti, maka penggantian antar waktu dipilih dari
salah satu anggota Pengurus Daerah melalui RAKERDA,
7. Ketua Pengurus Daerah yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Daerah disahkan oleh
Pengurus Pusat,
8. Pengurus Daerah bertanggungjawab secara langsung pada MAPAMDA,
9. Masa bakti Pengurus Daerah 4 (empat) tahun.
Pasal 15
1. Ketua Pengurus Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah :
a. Memimpin Rapat Kerja Daerah dan rapat Pengurus Daerah,
b. Mengkoordinasikan keserasian tugas dan tanggung jawab para Wakil Ketua
Departemen,
c. Menetapkan dan menjalankan kegiatan sebagai wujud program di daerah,
d. Mewakili organisasi di daerah baik ke dalam maupun keluar,
e. Menjalin dan meningkatkan kerjasama program dengan pihak ketiga,
f. Mempertanggungjawabkan jalannya organisasi kepada anggota pada akhir masa
jabatan di MAPAMDA,
g. Menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan
organisasi kepada Pengurus Pusat tiap akhir tahun anggaran.
2. Sekretaris Pengurus Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. Membantu Ketua Pengurus Daerah dalam mengkoordinasikan dan membina
kerjasama yang serasi antar Pengurus Daerah dengan anggota,
b. Membina dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas bidang sekretariat,
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus Daerah.
14